omslag god lopenkl

De god van het lopen  

De monnik, de sporter en de weg naar verlichting 

AtlasContact 

In een boeddhistisch klooster op een berg ten noordoosten van Kyoto wonen monniken die lopen om tot verlichting te komen. Leerlingen moeten 100 nachten achtereen een 35 kilometer lange voettocht over de berg maken. Wie daardoor de smaak van het lopen te pakken heeft gekregen, kan bij de leiding van het klooster, dat Enryakuji heet, een verzoek indienen om te mogen beginnen aan een twaalf jaar durende retraite, waarin duizend nachtelijke tochten over de berg moeten worden gemaakt. De lengte van die nachtelijke pelgrimages loopt op tot meer dan 80 kilometer per etmaal. Wie de pelgrimage van duizend nachten heeft volbracht, wordt een ‘levende boeddha’. In dit boek wordt uitgezocht wat de relatie is tussen deze boeddhistische monniken en de Amerikaanse indianen, die ook lange afstanden liepen als onderdeel van hun religieuze rituelen, en wat hun beider relatie is met de moderne westerse lopers. De evolutiebiologie vormt de basis waarop deze drie groepen lopers met elkaar vergeleken worden.

Lees hier meer

 

—————————————————————————————————————————————————————-——

  

IMG

De dorsvloer van de Jebusiet

De betekenis van heiligdommen in de westerse cultuur

‘De dorsvloer van de Jebusiet’ beschrijft een reis in drievoud langs een reeks heiligdommen in Europa en het Midden Oosten. De eerste reis is de fysieke reis van de auteur langs de heiligdommen, waarvan ze verslag doet. De tweede reis is een tocht door de geschiedenis van het christendom. In de verschillende heiligdommen zijn nog de verschillende stadia van ontwikkeling van het christendom door de eeuwen heen waar te nemen. De derde reis is een reis door de menselijke geest. Waarom pelgrimeerden mensen naar een bepaald heiligdom? Wat verwachtten ze van hun pelgrimage? En hoe komt het toch dat pelgrimages in vrijwel alle godsdiensten voorkomen? Welke universeel menselijke behoefte zit er achter die kennelijk onweerstaanbare drang tot pelgrimeren?

Lees hier meer

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

proefschrift

 

Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt

Over pelgrimage, lopen en genezing

 

Pelgrimage is altijd een omstreden fenomeen geweest binnen het christendom. Waarom zou je naar een verafgelegen oord reizen om een alomtegenwoordige god te ontmoeten? Tegelijkertijd heeft het christendom vrijwel vanaf het begin heilige plaatsen en pelgrimages daar naartoe gekend. Een paradox die vragen oproept. Kennelijk weegt de drang van de mens om te pelgrimeren zwaarder dan de bezwaren van kerk en theologie. Dat, en het feit dat het ritueel van de pelgrimage in vrijwel alle godsdiensten voorkomt, doet vermoeden dat de pelgrimage een universeel menselijk fenomeen is en zijn oorsprong diep in de menselijke geest vindt.‘Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt’ is een met moderne wetenschap onderbouwd pleidooi voor een theologie van de pelgrimage.

Lees hier meer