De fotoreportage behorend bij het boek ‘De god van het lopen’ is onderverdeeld in 

De monniken

De berg

De stad

De goden