De broederschappen van de Semana Santa zijn het hele jaar actief met het houden van vieringen, het geven van catechese en het organiseren van charitatieve acties.

De voorbereidingen voor de Semana Santa beginnen in januari. De meeste broederschappen bezitten twee paso’s. een voor het beeld van Jezus, de andere voor een beeld van Maria. Meestal zijn die uitgevoerd in totaal verschillende stijlen en materialen. Het beeld van Jezus komt altijd het eerst in de processie. De broederschappen bezitten een schatkamer aan zilveren kandelaars en andere zilveren voorwerpen voor op de paso, en al dat zilver moet worden gepoetst zodat het kan blinken in de processie.

De dragers van de paso, die costaleros worden genoemd, beginnen met het oefenen op een vaste avond in de week. Het dragen van de paso is zeer zwaar werk en om zo’n loodzware paso met 20 of 24 man elegant door de straten van Arcos te dragen moet veel geoefend worden op het gelijktijdig optillen, het exact in de pas lopen en het gecoördineerd ronden van bochten. De meeste kerken in Arcos staan boven straatniveau en na het verlaten van de kerk moeten de costaleros met de loodzware paso’s dus eerst een trap worden af. Dat vraagt ongeloof veel kracht, behendigheid, onderlinge coördinatie en concentratie.

Vanaf Aswoensdag vinden ook een aantal inleidende rituelen voor de Semana Santa plaats. Alle broederschappen houden hun besamanos/besapie. Daarvoor worden de processiebeelden, die door het jaar hoog in een retabel staan en tijdens de processie hoog op de paso, en in beide gevallen niet kunnen worden aangeraakt, in de kerk op een plateautje gezet dat is versierd met bloemen en kaarsen, zodat iedereen die dat wil de hand van Maria of de voet/knie van Jezus kan kussen bij wijze van eerbetoon.

Daarnaast houdt iedere broederschap in de kerk waarin hij is gehuisvest op een aantal opeenvolgende dagen verschillende vieringen. Deze vieringen heten samen de cultos. Daarvoor wordt in de kerk een rijk versierd altaar opgebouwd voor de processiebeelden van de broederschap.

De reeks eindigt altijd met een hoogmis op zondag. Tijdens die mis hernieuwen de leden van de broederschap hun belofte de regels van de broederschap na te zullen komen door met hun hand op het boek met de regels het evangelieboek te kussen. Tijdens deze mis krijgen ook de nieuwe leden hun broederschapsmedaille die ze bij alle officiële gelegenheden zullen dragen.  

In de week voor de Semana Santa worden de paso’s in de kerken gezet en begint de opbouw. De beelden worden in hun meest kostbare gewaden gekleed en grote hoeveelheden zilveren kandelaars en andere  voorwerpen worden op de paso gezet. Beelden en versiering worden heel goed vastgezet, want er niets van af vallen tijdens de processie, ook niet wanneer de paso de trap af wordt gedragen en in ene hoek 45o hangt.  

De paso’s met de beelden worden in de processies altijd vergezeld door de nazarenos, de boetelingen, die zich met hun gezichtsbedekking en hoge punthoed onherkenbaar hebben gemaakt, omdat boete doen anoniem hoort te gebeuren

Voor zover dat mogelijk was, heb ik alle activiteiten van de 10 broederschappen van de Semana Santa in Arcos de la Frontera op video vastgelegd. Dat heeft enkele tientallen uren video opgeleverd, die ik heb teruggebracht tot ongeveer 15 uur, bedoeld voor een ieder die is geïnteresseerd in de Spaanse Semana Santaprocessies, een specifieke broederschap of een specifiek onderdeel van dit uiterst gecompliceerde ritueel dat zich ver buiten de Goede Week zelf uitstrekt en waaraan honderden mensen intensief deelnemen.

In het boek Spaanse Rituelen. Over schoonheid en zweet, God en stieren worden de afzonderlijke facetten van de processies en de voorbereidingen geanalyseerd en van een achtergrond voorzien. Het videomateriaal kan dus ook als een uitgebreide illustratie bij het boek dienen.

De video’s hieronder staan in de volgorde waarin de broederschappen in de Goede Week hun processie houden.

Palmzondag

De processie in de middag van Palmzondag is voor de kinderen. Dit is een feestprocessie en geen boeteprocessie, daarom bedekt niemand zijn gezicht.

Besamanos/besapies van de broederschap ‘El Prendimient’. De processiebeelden worden opgesteld in de kerk zodat wie dat wil de hand van Maria of de voet/knie van Jezus kan kussen.

Het dragen van de paso is geen eenvoudige taak. De dragers (costaleros) moeten maanden oefenen om in de processie van de Goede Week alles perfect te laten verlopen.

Een week voor de processie wordt de paso naar de kerk gebracht en enkele dagen voor de processie worden de beelden op de paso gezet en wordt de paso versierd met kaarsen en bloemen.

De broederschap ‘El Prendimiento’ houdt haar processie op de avond van Palmzondag

Maandag in de Goede Week

Besapies/besamanos en processie van de broederschap ‘Las Tres Caídas

Dinsdag in de Goede Week

Het oefenen met de paso van Maria, de besapies/besamanos en de cultos van de broederschap ‘San Antonio’.

De processie van de broederschap ‘San Antonio’.

Woensdag in de Goede Week

Het oefenen met de paso, besapies/besamanos en processie van de broederschap ‘El Perdón’

Het overbrengen van de paso van de broederschap ‘El Perdón’ vanuit de berging in een buitenwijk van Arcos de la Frontera naar een berging dichter bij de kerk, en vertrek en aankomst van de processie in 2017.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag wordt het drukker in Arcos. Vandaag vertrekken er twee processies. Eerst die van de broederschap ‘La Vera Cruz’. In de vdeo zijn het oefenen met de paso van San Juan, de besapies/besamanos en de processie te zien.

Het oefenen met de paso, de besapies/besamanos en de cultos van de broederschap ‘Los Remedios’.

De processie van de broederschap ‘Los Remedios’ op de donderdagavond

Goede Vrijdag

On 02.00 uur in de nacht van Goede Vrijdag begint de processie van de broederschap ‘El Nazareno’. Pas laat in de middag keert de processie terug in de kerk. In deze video de besapies/besamanos en het eerste deel van de processie van El Nazareno.

Het tweede deel van de processie van El Nazareno en de terugkeer in de kerk

Aab het einde van de vrijdagmiddag vertrekt de processie van de broederschap ‘El Dulce Nombre’. In deze video de kruisweg, de cultos en de processie van ‘El Dulce Nombre’.

De laatste processie van de Goede Week is die van de broederschap ‘La Soledad’. In deze video het klaarmaken van de kerk voor de cultos, de cultos en de besamanos/besapies van La Soledad

Het oefenen met de paso en het opbouwen van de paso van La Soledad

De processie van de broederschap ‘La Soledad’.

Zondag na Pasen

Na de Goede Week wordt ook nog een Opstandingsprcessie gehouden. Die vindt meestal plaats op Eerste Paasdag, maar in Arcos pas een week later. De processie wordt georganiseerd door de broederchap ‘El Dulce Nombre’, maar vertegenwoordigers van alle broederschappen nemen deel.