Boeken

te koop via bol.com, amazon.de of uw boekhandel.

Omslag boek De gelaafde dorstig maken

De gelaafde dorstig maken

De werken van barmhartigheid zijn gebaseerd op een tekst in het evangelie van Matteüs. Het betreft het helpen van mensen in acute noodsituaties. De traditionele uitleg van de tekst verplicht christenen werken van barmhartigheid te verrichten voor het behoud van hun ziel in de eeuwigheid. Deze veronderstelde verplichting, die ook in seculiere vorm nog steeds actief is in de westerse cultuur, heeft er door de eeuwen steeds weer toe geleid dat de belangen van de donateur die van de noodlijdende overvleugelen. lees hier verder

Omslag boek Spaanse rituelen

Spaanse rituelen

In de grote steden van Andalusië, zoals Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga en Jerez de la Frontera, zijn tientallen broederschappen van de Semana Santa actief, zodat er in de Goede Week iedere dag meerdere processies zijn, die je dus nooit allemaal kunt volgen. In al die steden heb ik in de loop van de jaren een of meerdere Semana Santa’s meegemaakt, maar toen ik besloot om er wat dieper in te duiken omdat ik vermoedde dat die antieke processies wel eens relevant zouden kunnen zijn voor de eenentwintigste eeuw, bedacht ik dat een wat kleinere plaats een betere optie zou voor mijn onderzoek. Een dorp of stadje met een levendige Semana Santatraditie en een flink aantal broederschappen, maar niet zo veel dat ik noodgedwongen pijnlijke keuzes zou moeten maken. lees hier verder

Omslag boek  De god van het lopen

De god van het lopen

In een boeddhistisch klooster op een berg ten noordoosten van Kyoto wonen monniken die lopen om tot verlichting te komen. Leerlingen moeten 100 nachten achtereen een 35 kilometer lange voettocht over de berg maken. Wie daardoor de smaak van het lopen te pakken heeft gekregen, kan bij de leiding van het klooster, dat Enryakuji heet, een verzoek indienen om te mogen beginnen aan een twaalf jaar durende retraite, waarin duizend nachtelijke tochten over de berg moeten worden gemaakt. De lengte van die nachtelijke pelgrimages loopt op tot meer dan 80 kilometer per etmaal. Wie de pelgrimage van duizend nachten heeft volbracht, wordt een ‘levende boeddha’. lees hier verder

Omslag boek De dorsvloer van de Jebusie

De dorsvloer van de Jebusiet

‘De dorsvloer van de Jebusiet’ beschrijft een reis in drievoud langs een reeks heiligdommen in Europa en het Midden Oosten. De eerste reis is de fysieke reis van de auteur langs de heiligdommen, waarvan ze verslag doet. De tweede reis is een tocht door de geschiedenis van het christendom. In de verschillende heiligdommen zijn nog de verschillende stadia van ontwikkeling van het christendom door de eeuwen heen waar te nemen. De derde reis is een reis door de menselijke geest. Waarom pelgrimeerden mensen naar een bepaald heiligdom? Wat verwachtten ze van hun pelgrimage? En hoe komt het toch dat pelgrimages in vrijwel alle godsdiensten voorkomen? Welke universeel menselijke behoefte zit er achter die kennelijk onweerstaanbare drang tot pelgrimeren? lees hier verder

Omslag boek De dorsvloer van de Jebusie

Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt

Pelgrimage is altijd een omstreden fenomeen geweest binnen het christendom. Waarom zou je naar een verafgelegen oord reizen om een alomtegenwoordige god te ontmoeten? Tegelijkertijd heeft het christendom vrijwel vanaf het begin heilige plaatsen en pelgrimages daar naartoe gekend. Een paradox die vragen oproept. Kennelijk weegt de drang van de mens om te pelgrimeren zwaarder dan de bezwaren van kerk en theologie. Dat, en het feit dat het ritueel van de pelgrimage in vrijwel alle godsdiensten voorkomt, doet vermoeden dat de pelgrimage een universeel menselijk fenomeen is en zijn oorsprong diep in de menselijke geest vindt. ‘Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt’ is een met moderne wetenschap onderbouwd pleidooi voor een theologie van de pelgrimage. lees hier verder